Ep.215 實力戰二 第一段 四圈 節奏明快新組合 KK 新手 秘哥 大師

節奏明快 未到十二點 完成二十四圈
香港麻雀 三番起糊 最大十番